Samentijd

Samentijd is een praktisch, lichaamsgericht programma voor basisscholen waarbij middels actieve spelvormen gewerkt wordt aan zelf-ontwikkeling, (zelf)vertrouwen en emotieregulering. Lichaamsgericht leren is onze primaire vorm van leren en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen.

De spelletjes zijn sterk gericht op contact en daarmee op het creëren van een veilige, prettige sfeer waarin een ieder voelt dat hij goed is zoals hij is. In deze vorm van groepsgerichte spelbegeleiding staat plezier en verbinding centraal.

Het programma kan een vast onderdeel gaan uitmaken van het curriculum, of als extra activiteit worden aangeboden voor leerlingen die het nodig hebben. Het is zowel geschikt voor kleine groepjes leerlingen met een specifiek leerdoel, als voor toepassing met de gehele klas.

Samentijd kan geboden worden door de leerkracht zelf, of ook bijv. door een externe specialist, de intern begeleider, de gymleraar, een vaktherapeut verbonden aan de school. 

Samentijd is ook toepasbaar bij andere instellingen die werken in groepen, zoals bijvoorbeeld een (medisch) kinderdagverblijf, of een BSO. 

U kunt alle verdere informatie vinden op onze website: www.samentijd.nu