Geplande Studiedagen

09-09-2022
Masterclass: Toepassing polyvagaal theorie binnen Samenspel

Locatie: Den Haag

Voor mensen die de verdiepingscursus Samenspel hebben gedaan.

Kosten: €175,-

10% combinatiekorting op deze dag als je ook mee doet met de studiedag ‘Sssssst.... Taal door
Bewegen’ op 7 oktober 2022.

De polyvagaal theorie geeft verdergaand inzicht in hoe het centraal zenuwstelsel reageert op
stress, en wat er nodig is om het systeem tot rust te brengen. Op deze dag krijg je een introductie
in de polyvagaal theorie, hoe je deze kennis kan gebruiken in de voorbereiding, tijdens je
Samenspel sessie en bij het bekijken van de beelden. Daarnaast krijg je praktische tools
aangereikt die je aanvullend op je Samenspel sessies (met ouders/groepsleiders/verzorgers) kan
inzetten om de stressregulatie te verbeteren.

inschrijven

24-03-2023
Studiedag: Sssst... Taal door bewegen

Locatie: Den Haag

Kosten: €150

(voor mensen die minimaal de basiscursus Sherborne bewegingspedagogiek of Samentijd hebben gevolgd)

 

Merk je ook dat er in je Sherborne sessie zoveel gepraat wordt?  Als hulpverlener zijn we gewend om veel te praten, uitleg te geven en te bevragen. En ook cliënten hebben zo hun eigen redenen om veel taal in te zetten: misschien om hun kwetsbaarheid niet te laten zien, of omdat zij de woorden er niet voor hebben, maar wel met jou wil communiceren.

Wat nou als we alle taal weghalen?

We gaan luisteren naar De Taal van het Lichaam…..

En kunnen vervolgens onze gesproken taal heel specifiek, gericht toe gaan voegen daar waar het ondersteunend is!
 

 

 

inschrijven