Sherborne Samenspel voor straatkinderen in Bolivia

Wie zijn wij?

 

Wij zijn Tine Missine, Stefanie van Ruijven en Lonneke van Elburg
We vormen een Nederlands - Belgisch team dat in september-oktober naar Bolivia zal afreizen.
Wij zijn alle drie International Course Leader Sherborne bewegingspedagogiek. Daarnaast zijn wij de trainers van Samenspel (Sherborne bewegingsspel gericht op trauma en hechting).
We hebben allen een Masterdiploma in de sociale wetenschappen en tientallen jaren ervaring in de jeugdhulpverlening, jeugd ggz en gehandicaptenzorg.

Ons motto is: Play is the way we learn to live.

 

Onze wens is dat kinderen, zelfs in de meest erbarmelijke omstandigheden, plezier kunnen ervaren door samen te bewegen. En door deze positieve lijfelijke ervaringen kunnen voelen: ik ben goed zoals ik ben. Daarnaast gunnen wij alle kinderen een liefdevolle verbinding met een veilige volwassene.

Wij hopen dat jullie ons willen helpen bij onze missie om honderden kwetsbare kinderen In El Alto en La Paz te bereiken om structureel momenten van contact en plezier te ervaren!

 

De campagne in het kort

We zullen in El Alto – La Paz (Bolivia) 26 artsen, psychologen, leerkrachten en sociaal werkers trainen in de Sherborne bewegingspedagogiek. Direct volgend op de training, zullen wij deze professionals ter plekke helpen met de implementatie van deze methodiek in hun eigen werksetting.

 Eén project willen wij in het bijzonder steunen: Sherborne Samenspel voor jonge moeders die met hun baby's op straat leven. Een wekelijks moment van speels en liefdevol ouder-kind contact, dat kan helpen bij de stap de straat te verlaten.

 Jullie donaties zullen gebruikt worden om de genoemde training inclusief materiaal te bekostigen, en daarnaast de start-up van het tienermoeder project te financieren.

 Naast onze eigen investeringen en sponsoring door de Universiteit van Brussel, is in totaal nog € 4000,- nodig om dit te realiseren.

 

Wij zijn blij met elke donatie, groot en klein, op :

rekening Hechter! NL39TRIO0338448632, o.v.v. Sherborne Bolivia

BIC code: TRIONL2U

 

Ben je benieuwd hoe het met ons gaat in Bolivia? Volg ons op facebook: Hechter Trainingen

 

 

Uitgebreide campagne beschrijving

 Zelf zijn wij al jaren geraakt door het effect dat de Sherborne Samenspel bewegingspedagogiek heeft op onze cliënten. Wij zien veel getraumatiseerde kinderen met problemen in de hechting, bij wie deze manier van therapeutisch spelen een zeer krachtige werking heeft en al snel groei en herstel laat zien. Sherborne Samenspel bestaat uit specifieke bewegingsspelvormen die gericht zijn op: het vergroten van lichaamsbewustzijn, contact maken, elkaar vertrouwen, je eigen kracht voelen, samenwerken. Het doel is om liefdevolle aandacht en plezier terug te brengen in het contact tussen kinderen onderling en tussen kinderen en hun ouder/verzorger.

 

Ons doel is twee ledig:

  • Het trainen van een groep professionals in deze methode zodat deze vorm van begeleiding structureel geboden kan worden aan honderden kwetsbare kinderen, binnen bestaande projecten.
  • Het bieden van financiële steun bij de start-up van een nieuw project: Sherborne Samenspel voor tienermoeders die met hun kind op straat leven.

 

Lees hieronder meer:

 

Onze collega Gerrit Loots (hoogleraar Universiteit van Brussel en gastdocent aan de Universiteit van La Paz) is door een groep bevlogen Boliviaanse professionals gevraagd ter plaatse een training in deze methodiek te organiseren. Deze hulpverleners zijn verbonden aan diverse projecten in El Alto, La Paz en omgeving, gericht op het helpen van straatkinderen en kinderen met een beperking.

Dit biedt de mogelijkheid om in korte tijd zowel deze professionals te trainen, als hen direct te ondersteunen bij de implementatie van Sherborne Samenspel in hun eigen werkveld. Gerrit Loots zal na ons vertrek deze groep hulpverleners blijven ondersteunen en superviseren in de maanden/jaren daarna.

Er is één project in het bijzonder, waar ons hart naar uit gaat. Dit betreft een nieuw op te starten project vanuit opvanghuis Casa Luz Verde: Sherborne Samenspel voor tienermoeders die met hun kind op straat leven. Opvanghuis Casa Luz Verde biedt maaltijden en nachtopvang voor straatkinderen, en probeert daarnaast deze kinderen/jong volwassenen middels outreachende activiteiten een nieuw toekomstperspectief te bieden.

Eén van de door ons getrainde professionals zal op Casa Verde Luz wekelijks een Sherborne Samenspel bijeenkomst gaan organiseren voor tienermoeders en hun kinderen. Deze jonge moeders zijn doorgaans vooral bezig met overleven, en hebben in het dagelijks leven geen ruimte om bewust en op een speelse manier verbinding te maken met hun kindje. Doordat ze zelf vaak uit situaties van huiselijk geweld en verwaarlozing komen, hebben zij ook niet de ervaring hoe met je kindje contact kan maken op een liefdevolle manier. Door hen een wekelijks moment van samenzijn te bieden binnen een veilige omgeving, krijgen zij de kans om het ouderschap even op een andere manier te ervaren: vanuit ontspanning, plezier en (zelf)vertrouwen. Doordat de bewegingsspelletjes eenvoudig zijn, nodigen ze uit tot spontane herhaling op andere momenten. Deze kleine momenten van contact, blijken essentieel te zijn voor de hechting en zelf-ontwikkeling van kinderen.

Op langere termijn is het doel dat deze plek van uitwisseling met lotgenoten, en contact met een betrouwbare hulpverlener, de moeders tot steun kan zijn hun leven een andere wending te geven. De ervaring is, dat het stilstaan bij de eigen situatie, de gevoelde verbinding met hun kind, en een krachtig support netwerk, kan helpen in de stap om de straat te verlaten.

Wij willen dit specifieke project graag financiële ondersteuning bieden in de start-up hiervan.

Om deze twee doelen te verwezenlijken, hebben wij nog € 4000,- nodig.

Kunnen wij rekenen op jouw hulp?

Wij zijn blij met elke donatie, groot en klein, op :

rekening Hechter! NL39TRIO0338448632, o.v.v. Sherborne Bolivia

BIC code: TRIONL2U